Het lesgeld

Voor de muzieklessen bij de harmonie wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor de lessen Algemene Muzikale Vorming is de eigen bijdrage € 10,- per maand.

De eigen bijdrage van de ouders voor  de instrumentale lessen bedraagt € 240,- per jaar. We streven ernaar om iedere leerling 36 lessen per jaar te laten volgen. Lesuitval wordt zoveel mogelijk ingehaald. Eventueel kunnen er lessen ingehaald worden in de vakantie. Hier bedoelen we dan vooral lessen mee die uitgevallen zijn, doordat de docent niet aanwezig kon zijn.

Bij aanmelding worden de ouders gevraagd een machtiging te tekenen, waardoor het lesgeld maandelijks wordt betaald. De instrumenten en lesboeken worden geleend van de harmonie. Alle overige benodigdheden (bijvoorbeeld een schrift of muziekstandaard) zullen door de leerling zelf aangeschaft moeten worden. Met vragen en opmerkingen over de les kan men altijd (bij voorkeur na telefonische afspraak) terecht bij de docent. Ook is het mogelijk om met een van de leden van de jeugdcommissie een gesprek te regelen.