Het lesgeld

Het lesgeld (eigen bijdrage ouders) bedraagt € 240,00 totaal per jaar.

Bij aanmelding van een leerling worden de ouders gevraagd een machtiging te tekenen, waardoor het lesgeld maandelijks wordt betaald. Het totale bedrag kan ook in één keer betaald worden.

Dit lesgeld is helaas niet kostendekkend. Daarom betaalt de vereniging mee aan de opleiding. Dit gebeurt tot een leerling 18 geworden is. Daarna zijn de volledige les kosten voor de leerling/ouders. Als een leerling op latere leeftijd start, wordt hier een aparte regeling mee besproken.

De instrumenten en lesboeken worden geleend van de harmonie. Alle overige benodigdheden (bijvoorbeeld een schrift of muziekstandaard) zullen door de leerling zelf aangeschaft moeten worden.

Met vragen en opmerkingen over de les kan men altijd terecht bij de docent. Indien dit niet naar wens wordt besproken, kunt u altijd contact opnemen met de jeugdcommissieleden. Het is aan te raden om als ouder enkele keren per jaar bij de les aanwezig te zijn. 

Lesuitval (bij afwezigheid van de docent) wordt zoveel mogelijk ingehaald. Eventueel kunnen er lessen ingehaald worden in de vakantie. We streven ernaar om iedere leerling 36 lessen per jaar te laten volgen.