Algemene informatie

Voordat je mee kunt spelen in onze harmonie, moet je natuurlijk een instrument leren bespelen en van alles leren over muziek. Vanaf 2,5 jaar kan men al via ons deelnemen aan muziekles. Op jonge leeftijd kan men ook al beginnen met blokfluitles. Zodra wordt overgestapt op een instrument, krijgt men individuele lessen. Muziek leren maken gaat niet vanzelf en dat gaat niet van vandaag op morgen. Dat kost moeite en dat kost tijd. En …. dat kost geld!
De harmonie vindt het heel belangrijk dat er goed opgeleide muzikanten bij de vereniging komen en daarom draagt de harmonie een belangrijk deel van de kosten van de muzieklessen bij en zorgt voor een instrument. Ook de gemeente betaalt mee aan de muziekopleiding in de vorm van subsidie aan de harmonie. Daarnaast wordt ook van de ouders van de leerlingen een bijdrage in de kosten van de opleiding gevraagd.