Algemene informatie

Kinderen vanaf groep 4 kunnen zich aanmelden als aspirant-leerling. Ben je geïnteresseerd om een instrument te bespelen bij het blaasorkest of de drumband dan moet je het daarvoor bestemde inschrijfformulier invullen. Dit formulier is te verkrijgen en na invulling in te leveren bij Patrick Botterweck (jeugdcoördinator), lid van de jeugdcommissie van de harmonie.
Ook kun je dit formulier vinden op de website (onder de button Leerling – Aanmelden als leerling). Na het inleveren van het formulier neemt een van de leden van de jeugdcommissie contact met je op.