Onze ereleden

Met trots presenteren wij hier beneden een overzicht van onze ereleden:

 • Theo Winkens;
 • Lei Koonen;
 • Madeleine Rompen-Kikken;
 • Piet Cratsborn;
 • Sjir Essers;
 • Ton Mordant;
 • Elly Bessems-Ploemen;
 • Hub Loomans;
 • Ans Bessems-Ploemen;
 • Jean Huynen;
 • Wiel Severijns;
 • Godelief Peelen-Pappers.

Op 14 maart 2017 overleed onze eredirigent Bernhard Starmans (83).
Op 29 mei 2017 overleed ons erelid  Jacques Kikken (85).
Op 5 augustus 2019 overleed ons erelid Wiel Kikken.
Op dinsdag 4 december 2019 is Jozef Deckers op 96 jarige leeftijd, na een kort ziekbed, in Vaals overleden.

Bernard Kohl is op 03-01-2020 overleden.
Op 26 februari 2020 overleed ons erelid Rig Kikken sr.
Op 1 september 2020 overleed ons erelid Johan Vluggen in de leeftijd van 78 jaar.
Op 16 augustus 2021 overleed ons erelid Sjef Lukassen.