Onze leerlingen & jeugd

Muziek maken is leuk. Vooral als je dat samen met anderen en voor anderen kunt doen. Het is een heel fijne hobby, zeker als je in een gezellige vereniging als het blaasorkest of de drumband van St. Cecilia Mechelen mee kunt spelen. Wij, van de harmonie, vinden het heel fijn als jeugdleden zich aanmelden. De harmonie die ondertussen al meer dan 175 jaar oud is, zou lang niet zo oud zijn geworden als er niet regelmatig leerlingen bij gekomen waren. Maar voordat je mee kunt spelen moet je natuurlijk een instrument leren bespelen en van alles leren over muziek. Dat gaat niet vanzelf en dat gaat niet van vandaag op morgen. Dat kost moeite en dat kost tijd. En …. dat kost geld!
De harmonie vindt het heel belangrijk dat er goed opgeleide muzikanten bij de vereniging komen en daarom draagt de harmonie een belangrijk deel van de kosten bij en zorgt voor een instrument. Ook de gemeente betaalt mee aan de muziekopleiding in de vorm van subsidie aan de harmonie. Daarnaast wordt ook van de ouders van de leerlingen een bijdrage in de kosten van de opleiding gevraagd. Hoeveel dat kost en wat er verder nog aan informatie over de muziekopleiding te geven is kun je verder op deze site lezen.