Onze jeugdopleiding

Vanaf groep 4  van de basisschool kunnen leerlingen zich opgeven om op  les te krijgen in algemene muzikale vorming (AMV). Hier leren de kinderen samen spelenderwijs noten lezen en blokfluit spelen. De lesdag wisselt per schooljaar, de les is in principe gelijk na schooltijd.  Na ongeveer een jaar kan er door de leerling een keuze gemaakt worden voor een instrument. Deze lessen kosten in tegenstelling tot de rest van de opleiding slechts 12,50 euro per maand.

Na de keuze van de leerling voor een bepaald instrument kan er begonnen worden met de individuele les. Dit is meestal een half uur per week. De dag waarop de les plaats vindt, hangt af van de docent.

De meeste lessen vinden plaats in Mechelen. In overleg met de docent kan er ook besloten worden om thuis te lessen.

We verwachten van de leerlingen:

  • Thuis regelmatig, enkele keren per week,  studeren. De leraar zal de gewenste tijd per keer aangeven (ca. 15 minuten aan het begin, later ca. een half uur);
  • Bij elke les een schriftje meebrengen om de oefenstof in op te laten schrijven;
  • Deelname aan het leerlingorkest zodra het niveau daarvoor toereikend is;
  • Deelname aan het gemeentelijk solistenconcours, zodra het niveau daarvoor toereikend is;
  • Afmelden als je een keer niet kan (bij de leraar, liefst een week van te voren);
  • Zorg dragen voor het instrument (schoonmaken, drogen, smeren enz.).

Bij de lessen horen ook examens. De docent bepaalt wanneer een leerling klaar is om examen te gaan doen. Er staat geen vaste periode voor de examens. Het gemiddelde is ca. 2 tot 3 jaar per examen. Dit hangt natuurlijk af van het talent van de leerling en de motivatie (meer oefenen, geeft een grotere vooruitgang!).

Bovendien zien wij graag dat alle leerlingen deelnemen aan het jaarlijks gemeentelijk solistenconcours. Hierbij treden alle leerlingen uit de gemeente op: individueel of in kleine groepjes. Een jurylid geeft hen tips en een beoordeling voor de uitvoering.  Iedereen neemt deel op zijn eigen niveau en de beoordelingen zijn stimulerend bedoeld.