Onze jeugdopleiding

Vanaf groep 4 van de basisschool kunnen leerlingen zich opgeven voor de lessen algemene muzikale vorming (AMV). Hier leren de kinderen samen spelenderwijs noten lezen en blokfluit spelen. Deze lessen worden op woensdagmiddag in groepsverband gegeven door Angeline Scheijen. Na ongeveer een jaar kan er door de leerling, in samenspraak met de dirigent, een keuze gemaakt worden voor een instrument. Wil je beginnen als slagwerker bij de drumband? Dan krijg je lessen van Chris Luiten en word je opgeleid om de verschillende slagwerkinstrumenten te bespelen.

Nadat een instrument gekozen is, kan er begonnen worden met de individuele les.  De individuele les duurt meestal een half uur per week. De dag waarop de les plaats vindt, hangt af van de docent. We gaan ervan uit dat een leerling na ongeveer 5 jaren (in totaal) het A en B diploma heeft behaald. In zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. De hele opleiding duurt maximaal 8 jaar, waarbij het 8e jaar afgerond wordt tot een heel jaar t/m 31 december.

Wij streven ernaar om iedereen het A en B diploma te laten halen. Tevens zien wij graag dat alle leerlingen deelnemen aan het jaarlijks Gemeentelijk Leerlingentreffen.

De lessen vinden plaats in basisschool “A gene Wienberg” of in het verenigingslokaal “In de Kroeën”. In overleg met de docent kan er ook besloten worden om thuis te lessen. De docent bepaalt wanneer een leerling klaar is om op solistenconcours of examen te gaan.