Doorstroom richting blaasorkest of drumband

Na het behalen van het A-diploma zal de leerling kunnen toetreden tot het blaasorkest of de drumband. Tenzij de dirigent of de instructeur anders beslist. De leerling zal bij de eerste repetitie wegwijs worden gemaakt door een van de leden van de jeugdcommissie.

Het blaasorkest heeft haar vaste repetitieavond op vrijdag, de drumband op donderdag.

Wanneer een leerling toetreedt tot het korps of de drumband en ook nog lessen volgt, betaalt hij/zij alleen lesgeld. Worden de lessen beëindigd, zal er in plaats van lesgeld contributie worden geheven. De contributie bedraagt € 96,00 per jaar.

Leden van het blaasorkest en de drumband die ouder dan 16 jaar zijn, ontvangen een uniform. Dit bestaat uit: een broek, jas, pet en pluim, wit overhemd, das en riem. Voor zwarte sokken en zwarte schoenen dient ieder lid zelf zorg te dragen. Er mogen absoluut geen sportschoenen gedragen worden. Leden die nog geen 16 jaar zijn krijgen in eerste instantie een trui van de harmonie. Voor een donkere broek, zwarte sokken en zwarte schoenen dienen ze zelf zorg te dragen.

Moet er iets veranderd worden aan het uniform, ga niet zelf aan de slag, maar neem  contact op met Mevr. Anita Klinkenberg. (06 – 13 96 42 78)  Zij zal kunnen aangeven hoe en door wie het uniform kan worden aangepast.