Harmonie St. Cecilia Mechelen huldigde acht jubilarissen

Johan Vluggen: 50 jaar lid

Johan begint al in 1950 als muzikant bij Harmonie Inter Nos Epen. Vanaf 1968 is hij lid van harmonie St.-Cecilia, nu dus al vijftig jaar. In de loop van zijn muzikale loopbaan heeft hij diverse instrumenten bespeeld, zoals trombone, bas en tuba. Geruime tijd heeft Johan ook gefungeerd als archivaris. Zijn mooiste muzikale herinneringen heeft Johan aan de prachtige tijd onder dirigent Starmans met een goede en gezellige sfeer. Andere hoogtepunten voor hem als muzikant zijn de concoursen en de deelname aan het WMC o.l.v. Wiel Botterweck. Johan en zijn vrouw Marie-Louise zijn nog steeds heel erg dankbaar voor de serenade die de harmonie hen bij hun 50 jarig huwelijk bracht. Johan is inmiddels niet meer als muzikant actief, maar volgt als erelid trouw het harmoniegebeuren. En dat hopelijk nog vele jaren.

Hub Loomans: 50 jaar lid

Hub is in 1968 begonnen als schellenboomdrager. In 2004 is hij gestart als slagwerker binnen de harmonie. Zijn eerste uitvoering en ook meteen een van zijn hoogtepunten was het concours in Venlo o.l.v. Roger Niessen. Andere hoogtepunten die Hub benoemd zijn Rock & Harmony concert, Scala di Cecilia in de schouwburg in Heerlen en het concert bij het Academisch jaar in Maastricht.

Hub is niet alleen lid van onze harmonie. Hij is vanaf 1988 ook lid van harmonie Inter Nos Epen als slagwerker. Hij heeft hier geruime tijd samen met zijn twee zoons als slagwerker gefungeerd.

Zijn laatste uitvoering was de deelname aan de Taptoe met de drumband van de harmonie in Mechelen. Hub geeft aan dit een hele bijzondere uitvoering was. Hub is vanaf september 2016 gestopt als slagwerker. Hub hoort nu bij de ereleden. Hopelijk kan hij de verrichtingen van St. Cecilia nog jarenlang met veel plezier blijven volhouden.

Wiel Packbier: 50 jaar lid

Al vanaf 1967 is Wiel als muzikant actief. Hij begint op trombone bij Fanfare St.-Caecilia in Wijnandsrade, in zijn toenmalige woonplaats. Wanneer hij onder dienst moet, stopt hij tijdelijk bij de fanfare. Wel sluit hij zich aan bij de militaire muziekkapel in zijn legerplaats waar hij tuba speelt. Van1979 tot 1998 is Wiel lid bij harmonie St.-Agatha in Eys, waar hij na zijn huwelijk met Mia is gaan wonen. Ook daar speelt hij tuba. Na zijn verhuizing naar Mechelen, in 1998, blijft hij de tuba trouw als hij overstapt naar Harmonie St.-Cecilia Mechelen. Wiel is een gemotiveerd en gewaardeerd lid van st.-Cecilia. Als hoogtepunten in zijn lange muzikale carrière noemt Wiel de concoursdeelname in Venlo o.l.v. Roger Niesse en het Rock and Harmonyconcert met Glennis Grace o.l.v. dirigent Ron Daelemans. Wiel denkt er nog met veel genoegen aan terug. Dat hij nog veel muzikale hoogtepunten mag meemaken.

Egid Hensgens: 40 jaar lid

Muziek speelt voor Egid een hele belangrijke rol in zijn leven. Sinds 1978 is Egid lid van de drumband van St.-Cecilia . Met de drumband heeft hij veel muzikale successen mogen meemaken: de drumband werd o.m. twee keer Limburgs Kampioen en een keer Nederlands Kampioen.

De repetitieavond op donderdag is voor Egid heilig. De repetitie en ook de gezellige nazit zal hij niet vaak overslaan. De “waggese”, zoals oud-instructeur Theo Winkens zijn drumbandjongens vaak noemde, vormen een hechte vriendengroep, ook buiten de vereniging. Egid is niet alleen actief als slagwerker, maar ook bestuurslid bij de Stichting Gemeenschapsvoorziening Mechelen. En of hij daarmee nog niet genoeg omhanden heeft, sinds kort is hij ook secretaris bij St.-Cecilia Mechelen.

Kortom een muzikant en een organisator waar niet alleen St.-Cecilia erg trots op mag zijn.

Ron Kikken: 40 jaar lid

Al jong komt Ron Kikken met de harmoniemuziek in aanraking. Zijn vader, Wiel Kikken, is al bijna zijn leven lang een gewaardeerd lid bij de harmonie. Als elfjarige krijgt Ron zijn eerste klarinetlessen bij dirigent Starmans, een leerzame en gezellige periode. Op die leeftijd heeft Ron nog niet altijd zin om te oefenen. Dit probleem denkt hij op te lossen door de noten in zijn notenboek zwart te maken. Helaas blijkt dit niet echt te werken en moet hij vaker toch echt repeteren.

Inmiddels speelt Ron al 40 jaar met veel liefde klarinet en heeft hij het genoegen dit samen met drie dames te mogen doen op de eerst rij binnen het orkest. St.-Cecilia hoopt nog jaren te mogen genieten van Ron’s muzikaliteit en gezelligheid.

Leonne Koonen: 12,5 jaar lid

Als kind heeft Leonne nog helemaal geen idee wat een harmonie allemaal doet. Totdat ze een optreden van de harmonie met carnaval ziet. Vanaf dat moment wil Leonne bij de harmonie om klarinet te spelen. Ze haalt haar A diploma als ze elf is en gaat deel uitmaken van het blaasorkest. Haar debuut beleeft ze bij het Rock and Harmony concert tijdens het jubileumjaar 2009. Intussen speelt ze al weer enkele jaren de basklarinet. Voor Leonne is muziek maken niet alleen hobby, zij volgt een opleiding tot docent muziek aan het conservatorium in Maastricht. De kennis en ervaring die ze hiermee opdoet, zet ze in bij diverse verenigingen. Ook het jeugdorkest van Mechelen heeft al kennis gemaakt met haar dirigeerkwaliteiten. Vanzelfsprekend is St.-Cecilia erg blij met haar enthousiaste inzet en hoopt daar nog jaren gebruik van te mogen maken.

Gwenn Klinkenberg: 12,5 jaar lid

Gwenn begint op haar 10e met klarinetlessen bij de Koninklijke Harmonie de Berggalm in Klimmen. Als de muzikale familie Klinkenberg enkele jaren later naar Mechelen verhuist, maakt zij samen met haar moeder en drie broers de overstap naar harmonie St.-Cecilia.

Gwen speelt klarinet in het jeugdorkest en het grote blaasorkest. Daar leert ze haar grote liefde, Gert – Jan kennen, die trompet speelde in de harmonie.

Haar eerste uitvoering met Mechelen is het Rock and Harmonyconcert, meteen een muzikaal hoogtepunt in het jubileumjaar van de harmonie. Gwenn is niet alleen een plezierige en trouwe muzikant, ze zet zich ook als bestuurslid en lid van de jeugdcommissie in voor St.-Cecilia. Met Gwenn heeft de harmonie een muzikant en organisator in haar geledingen waar de vereniging terecht erg trots op is.

Kyle Klinkenberg: 12,5 jaar lid

Kyle Klinkenberg is de laatste jubilaris, die St.-Cecilia op haar Ceciliafeest in het zonnetje wil zetten. Ook hij is inmiddels 12,5 jaar lid bij de harmonie, een jubileum dat hij samen met zus Gwenn mag vieren. Als Kyle in 2005 wordt ingeschreven bij St.-Cecilia Mechelen begint hij met de muzieklessen om uit te groeien tot slagwerker. Na enige tijd kan hij zijn kunnen tonen bij het jeugdorkest. Inmiddels maakt hij ook als slagwerker deel uit van het grote orkest. Kyle bezoekt de wekelijkse repetities trouw en met veel plezier. Met een aantal medemuzikanten vormt Kyle een hechte en gezellige vriendengroep, ook buiten de vereniging. Net als een groot aantal andere Cecilianen noemt ook Kyle de concerten tijdens het jubileumjaar van de harmonie als zijn muzikale hoogtepunten. Dat er nog vele mogen volgen.

 

St.-Cecilia dankt alle jubilarissen voor hun jarenlange trouw en vriendschap en hoopt dat zij nog heel veel jaren plezier mogen beleven aan hun hobby.