Ons blaasorkest op concours

Voor zover is na te gaan vond de eerste concoursdeelname van St.-Cecilia plaats in 1908. Onder de directie van Peter Tychon (dirigent van 1884 – 1934) werd in Heerlen in de derde afdeling een tweede prijs behaald. Twee jaar later werd de uitvoering op het concours in Gronsveld eveneens met een tweede prijs beloond. Ondanks uitbreiding van de harmonie, een grondige voorbereiding en muzikale verbeteringen werd, bij het concours in Thorn in 1912, weer een tweede prijs in de derde afdeling behaald. De teleurstelling hierover was zó groot dat de prijs door de directeur niet werd geaccepteerd, in de overtuiging dat men beter verdiende.

Na een aantal jaren, waarin de activiteiten van de harmonie tot een minimum beperkt bleven vanwege de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918), werd in 1921 weer aan concours deelgenomen. Mechelen schreef in, op het door de harmonie van Staatsmijn Wilhelmina Terwinselen georganiseerde concours,
in de tweede afdeling. Men meende dat men in Thorn te laag gewaardeerd was en daarom recht had om uit te komen in de tweede afdeling, ook zonder dat er op het vorige concours promotie was behaald. De concoursdeelname in 1921 was een groot succes. Er werd een eerste prijs met maar liefst 330 punten behaald. Een reden om dit feit uitbundig te vieren en de succesvolle vereniging op de foto te zetten. Jubilea van verenigingen waren vaak aanleiding om een concours (onder auspiciën van de muziekbond) te houden.
Bij gelegenheid van haar 140-jarig jubileum organiseerde harmonie St.- Cecilia Mechelen op 15 sept. 1974 een Bondsconcours in Mechelen. Juryleden waren de heren Laro, Claessen en Ossenbrugge, een bekend jurytrio in die tijd. Aan het concours namen 13 korpsen deel. Het hoogste aantal punten op het concours werd door de Koninklijke Harmonie “Sainte Cecile” uit Eysden behaald (316 punten in de afdeling Superieur). In de geschiedenis van Harmonie St.- Cecilia zijn de concoursdeelnames onder de directies van Hanöver, Tychon, Waltmans, Botterweck en Niese zeer succesvol in muzikaal opzicht. Toch kunnen we stellen dat de harmonie haar grootste successen behaalde in de periode Starmans, waar met name in de zestiger jaren van de vorige eeuw de concoursdeelname zijn hoogtepunt vond in het veroveren van de landstitel in de ere-afdeling in 1967. Na een concoursdeelname in 1981 in Puth- Schinnen waarbij een teleurstellende tweede prijs werd behaald, was de motivatie om aan concoursen deel te nemen tot een minimum gedaald. Pas na het aantreden van Wiel Botterweck als dirigent werd in 1993 de draad weer opgepakt. In dat jaar nam St.-Cecilia weer deel aan het bondsconcours in Venlo.
Daar werd in de afdeling uitmuntendheid een eerste prijs behaald. Een aantal jaren later, in 1997, nam de harmonie voor de tweede keer in haar bestaan deel aan het WMC (Wereld Muziek Concours) in Kerkrade, waar in de derde divisie een eerste prijs werd behaald. De laatste concoursdeelname van het muziekkorps vond plaats in 2003 onder de directie van Roger Niese. De harmonie haalde op het bondsconcours in Venlo een eerste prijs en voldoende punten om promotie naar de tweede divisie af te dwingen.